Bij Suriname123.com vindt u uitgebreide informatie van alle recreative activiteiten die er in Suriname zijn van salsa dansen tot jungle trips.

Suriname

"Suriname123"Makkelijk zoeken naar al het schoons dat Suriname te bieden heeft.

Heeft u een suggestie voor onze site? Heeft of organiseerd u zelf iets leuks in Suriname?
Neem dan contact met ons op, wij nemen u graag kostenloos op in onze website.
KLIK HIER voor het contact formulier.

 

 

 

 

Vissen van Suriname / Fish of South America ( Suriname )

Hieronder ziet u een lijst van vissen van Suriname.
Deze lijst is zo compleet mogelijk gemaakt maar er ontbreken nog een aantal vissen.

Zoetwaterrog, spari, Porcupine River stingray, Potamotrygon hystrixZoetwaterrog Deze rog is rond en plat van vorm. De staart is lang en cilindrisch. Op de staart zitten 1 of meer stekels met daarin een krachtig werkend gif, De ogen zitten op de bovenkant van de kop. Achter de ogen bevinden zich grote spuitgaten. Kleur en tekening zijn zeer variabel. Komt voor in kleine kreken en houdt van helder water. Op de bodem woelen ze in bladafval. De lengte van deze rog is maximaal 40 cm en de staart heeft ongeveer dezelfde lengte.


Tarpon, trapun, fighting tarpon,Tarpon atlanticus

Trapun SurinameTarpon

 

Zeer grote vissen die leven in de kustwateren van de oceaan. Als jonge dieren trekken ze de rivieren op.

Ze vinden daar veel voedsel in ondergelopen moerasgebieden, vooral insekten.

Volwassen tarpons kunnen 2 meter lang worden. Hun gewicht is dan al gauw 100 kg. Het zijn echte roofvissen die jagen op kleine vissen, inktvissen en krabben.


Potloodvisje, srifitiki-sorosoro, pencilfish, Nannostomus beckfordii

Potloodvisje

 

Klein staafvormig visje met een lente van ongeveer 6 cm. Deze visjes zijn overdag actief en zwemmen in grote scholen tussen de waterplanten vlak onder het wateroppervlak van ondiepe kreken en ondiepe moerasgebieden. Vooral bekend als aquariumvisje.


Gebandeerde leporinus, redifin-sorosoro, Leporinus fasciatus
Gebandeerde leporinus

Deze vis wordt tot ongeveer 30 cm lang. Ze leven in grote rivieren, vooral vlak bij stroomversnellingen in snelstromend water. In Suriname komen ze voor in de Lawa en Marowijnerivier.


Zilverbijlzalm, banketman, Silver hatchet, Gasteropelecus Sternicla
Zilverbijlzalm

 

Vrouwtjes worden maximaal 5 cm lang, mannetjes blijven wat kleiner. Ze leven bij voorkeur in kleine schooltjes dicht onder het wateroppervlak in kreken en kleine rivieren in open gebieden. Ze komen ook voor langs de oevers en in kreekmondingen van grote rivieren.

Jaagzalm, anyumara, Wolf fish, Hoplias aimara
anyumara

 


 


 

Anyumara’s zijn echte roofvissen die op vissen en waterdieren jagen, vooral in de rivieren en kreken in het binnenland. Ook in kleinere kreken in het oerwoud kunnen grote Anyumara’s leven.

De kleur is donkerbruin tot zwart, soms met schuine strepen. De buik is wit tot geelwit. Ze worden tot meer dan een meter lang en kunnen wel 40 kg wegen. Reptiele, vogels en zoogdieren die het water zwemmend oversteken worden door de anyumara aangevallen. Ook aanvallen op mensen in en bij het water zijn bekend.

Koemaroe, kumaru, Myleus rhomboidalis
Koemaroe

 

De koemaroe is een grote, ronde, zijdelings afgeplatte vis Een koemaroe kan tot 40 cm lang worden en wel 5 kg wegen. Ze zijn vooral overdag actief in langzaam of snel stromend water van de grote rivieren. Ze eten bladeren, vruchten en zaden.

Roodoogpiranha, piren, Black Piranha, serrasalmus rhombeusRoodoog piranha

 

Deze piranha is een van de grootste piranhasoorten. Deze roofvissen kunnen meer dan 40 cm worden en meer dan 3 kg wegen. Ze zwemmen in scholen en vooral in zuurstofrijk water bij stroomversnellingen, maar ze komen ook elders in de grotere rivieren voor. De roodoog piranha jaagt op alles wat hij kan bemachtigen; vissen, zoetwatergarnalen, krabben, hagedissen, slangen, kleine watervogels en kleine overzwemmende zoogdieren. Hoewel piranha’s bij mensen een slechte reputatie hebben, zijn er weinig gevallen bekend van roodoogpiranha’s die mensen aanvielen.

Pataka, Tiger fish, Hoplia malabaricus
Pataka

 


 


 


 

Pataka’s zijn echte roofvissen die op andere vissen jagen. Hun bekrand is bezet met brede tanden. Zij leven in zoet water en zijn vooral overdag actief. De jonge pataka’s eten ook kleine garnalen en waterinsecten. In visrijk water, zoals in moerasgebieden met veel waterplanten zijn pataka’s zeer algemeen. Pataka’s hebben speciale aanpassingen aan de ademhalingsorganen, waardoor ze ook boven water kunnen ademen. Zo zijn deze vissen in de droge tijd in staat zich over land te verplaatsen op zoek naar water.

Grijze mesvis, weti nefi sorosoro, Knife fish, Sternopygus macrurus
Grijze Mesvis

 

De grijze mesvis heeft een zijdelings afgeplat, langgerekt lichaam dat vanaf de rug naar de staart steeds dunner wordt. De meeste mesvissen die mgevangen werden waren ongeveer 30 cm lang, maar er zij n ook exemplaren gemeten van 60 cm. Opmerkelijk is dat deze mesvissen zeer zwakke electrische signalen afgeven. Ze voelen zich het meest thuis in kreken en rivieren op plekken waar het water langzaam stroomt. Ze leven van kleine waterinsecten en in het water levende larven.

Dambordcichlide/Bonte dwergcichlide, pikin krobia, Goldeneye Cichlid, Nannacara anomala
Pikin Krobia

 

De maximum lengte is 9 cm voor de mannetjes en 5 cm voor de vrouwtjes. De pikin krobia houdt zich op tussen waterplanten langs de oevers van kreken. Het zijn alleseters die zowel plantaardig als dierlijk voedsel eten.

Roodoogcichlide, redi-ai krobia, Cichlosoma bimaculatum
Redi-ai Krobia

 

Het zijn baarsachtige vissen, De schubben zijn groot en bruin tot grijsbruin van kleur, naar de buik toe verloopt de kleur naar grijsachtig blauw. De roodoogcichlide wordt tot 14 cm lang. Het zijn alleseters, die in het water gevallen vruchten eten, maar ook kleine visjes, zoetwatergarnalen en kleine insecten. Ze leven vooral in kleine kreken met helder stromend water. Alle krobia’s zijn geliefd door vissers en de vangst wordt drooggebakken alvorens gegeten te worden.

Surinaamse parelcichlide, dotinyan- krobia, Red-striped earth eater, Geophagus surinamensis
Surinaamse parelcichlide

 


 


 

De Surinaamse parelcichlide is een middelgrote soort en wordt tot 15 cm lang. Ze leven op de bodem van ondiepe delen van rivieren waar ze met de ietwat uitstekende bek in modder en zand woelen naar eetbare resten van plantaardige of dierlijke oorsprong.

Braziliaanse maanvis, mun sorosoro, Altum Angel fish, pterophyllum altum
Braziliaanse maanvis

 

Maanvissen leven in scholen en bewegen zich langzaam en sierlijk tussen de verticale waterplanten in ondiepe delen van de rivieren. Ze eten zowel dierlijk als plantaardig voedsel, waaronder kleine visjes. De lengte van de maanvis bedraagt hoogstens 7,5 cm, de hoogte is bijna 20 cm. In Suriname komt de maanvis sinds de jaren zestig voor in de Coropinakreek, iets ten noorden van zanderij.

Sidderaal, nakifisi, Electric Eel, Electrophorus electricus
Sidderaal

 

De sidderaal heeft een lang glad, cilindrisch lichaam. Langs de kaakranden staan kegelvormige tanden. Deze vissen kunnen heel soepel naar voren en achteren bewegen en kunnen meer dan 2 meter lang worden en tot 20 kilo wegen. De meest opmerkelijke eigenschap van de sidderaal is dat hij enorme electrische stroomstoten af kan geven. Deze stroomstoten kunnen 500 tot 750 volt sterk zijn. Door de stroomstoot worden schooltjes kleine vissen verdoofd en worden zo een makkelijk te verschalken prooi voor de sidderaal. Daarnaast leeft deze roofvis van kikkers,, reptielen en zoogdieren. Jonge sidderalen voeden zich ook met zoetwatergarnalen. Ze leven in het zuurstofrijke water bij stroomversnellingen, in langzaam stromende rivieren, in kreken, meertjes en in heel kleine kreekjes in het oerwoud.

Gevlekte zeilmeerval, tigri-warawara, Brackish water catfish , Hypostomus ventromaculatus
Gevlekte zeilmeerval

 


 


 

De bek van de meerval is voorzien van een zuignap, waarmee deze vissen zich onder water aan hout en rotsen vasthechten. Het lichaam verloopt naar achteren wigvormig. Kop en lichaam zijn bedekt met pantserplaten. En de vis voelt zeer ruw en stevig aan. Ze kunnen in uitzonderlijke gevallen wel tot 25 cm lang worden. Gevlekte zeilmeervallen leven in de rivieren waar het water traag of sneller stroomt. Zelijken over de oppervlakten van rotsen en stamme onder water te schuifelen, waarbij ze zich iedere keer met de zuignap vasthouden.

Pantsermeerval, pikin warawara, Blackstripe corydoras, Corydoras bondi bondi
Pansermeerval

 

Kleine meervallen met een breed lijfje een afgeronde stevige kop. Aan de bovenkaak zitten enige tastaanhangsels. Ze worden niet veel langer dan 5 cm. Ze leven in scholen op ondiepe plaatsen waar de rivieren zandbodems hebben. Met behulp van de tastorganen en het uitgestulpte kleine bekje zoeken zij in het zand naar plantaardig en dierlijk afval.

Loricaria, krakakoe, Loricaria cataphracta
Loricaria

 

Een zeer dun aflopende pantsermeerval. Onder de kin zien we een rafelig zuig- en tastorgaan. Het lange lichaam loopt zeer dun toe en is bij de staartwortel slechts enkele mm in doorsnede. Bij de mannetjes zit aan de bovenkant van de staart een zeer lang haarachtig aanhangsel. De meeste loricaria’s zijn niet langer dan 15 cm, maar er komen reuzen voor van wel 30 cm. Bij deze lengtes is de staarthaar van de mannetjes niet meegerekend, die kan alleen al bijna 20 cm lang zijn. Deze meervallen leven op de bodem op ondiepe plekken in rivieren en kreken met bodems van zand lateriet of kiezel. De vrouwtjes bewaren de in een prop aaneen gekleefde eitjes in de bek tot ze uitkomen.

Harnasmeerval, kwikwi, Hoplosternum littorale
Harnasmeerval

 


 


 

De kwikwi is een bekende hengel-en consumptievis. Het hoge stevige lichaam is bedekt met 2 rijen verticale, in elkaar grijpende pantserplaten. Voor op de bek zitten baarddraden. De buikzijde is niet bepantserd. De vinnen hebben normale proporties, vooral de buikvinnen zijn sterk. Daardoor kan de kwikwi ook op het land kruipen. Ze kunnen iets meer dan 20 cm lang worden. Kwikwi’s zijn bodemvissen die vooral in de schemering actief worden. Ze zoeken op de bodem naar plantaardig en dierlijk afval. Ze leven in scholen en zwemmen regelmatig naar de oppervlakte om lucht te happen. Kwikwi’s leven vooral in kustmoerassen en in sloten en kanalen van plantagegebieden. Wanneer in de droge tijd hun poel uitdroogt kruipen ze over land naar het water.

Vuurmeerval, fayawarawara, Pimelodella cristata
Vuurmeerval

 

Als je vingers aan de punten aan de kiewvinnen prikt, lijkt het wel alsof ze in brand staan. Vandaar hun naam vuurmeerval. Aan de puntige beentjes van de kiewvinnen zit gif dat zeer pijnlijk is. Deze meervallen kunnen tot 30 cm lang worden. Ze leven op ondiepe zand- en grindbodems in de grote rivieren en hun bovenlopen van Suriname.

Geelbagger, Jarabaka, Gillbacker Catfish, Arius parkeri
Geelbagger

 

De Geelbagger leeft op modderbanken langs de kust, in riviermondingen en rivieren waar het water brak en de bodem modderig is. Het zijn grote naakte meervallen De kleur is licht grijsachtig paarsblauw, de flanken en vinnen zijn geelachtig.

De meeste jarabaka’s die boven water worden gehaald zijn iets meer dan 50 cm lang, maar er komen ook exemplaren van 1,50 m voor. Deze meervallen eten vissen, kreeftachtigen zoals garnalen.


Blauwstreeprivulus, Rivulus xiphidius
Blauwstreep rivulus

 
 


 

Klein visje, 3 – 4 cm, leeft in kreken met veel waterplanten in het oerwoud. Ze leven in paartjes of in kleine groepjes, die bestaan uit een mannetje en meerdere vrouwtjes. Deze visjes staan tussen de waterplanten en eten miniscule waterinsecten, kleine zoetwatergarnalen en muggenlarven. In Suriname beperken zij zich tot boskreken in de noordelijke helft van het land.

Vieroogvis/slijkspringer, kutai, Largescale four-eyed fish, Anableps anableps
Vieroogvis

slijkspringer

De vieroogvis is een oppervlakte vis aan de kust. Opvallend zijn de uitpuilende ogen. De ogen hebben een horizontale scheiding en kunnen tegelijkertijd boven en onder water kijken. Het lijkt dus alsof ze 4 ogen hebben. De meeste koetai’s zijn tussen de 10 en 20 cm lang, maar ze kunnen wel 30 cm worden. Ze leven in ondiepe wateren van de kust, riviermondingen, mangrovegebieden en brakwaterrivieren. Bij gevaar duiken ze onder water of vluchten over het wateroppervlak, voortgestuwd door de krachtige staart en borstvinnen. De vieroogvissen zoeken op de grens van het water en de oever , in de zachte bruine riviermodder, naar voedsel, zoals garnalen, insecten, insectenlarven en kleine vissen. Soms kruipen ze uit het water op een natte modderoever om te eten. In rustig water kunnen ze zich met honderden verzamelen.

Het zijn levendbarende vissen en in de droge tijd werpt het wijfje 3 tot 5 jongen van ongeveer 5 cm lengte.

Zoetwaternaald, watrananai, pseudophallus minii
Zoetwaternaald

 

De zoetwaternaald is familie van het zeepaardje. Hun lichaam is lang en dun dat bedekt is met een huid van leerachtig aanvoelende beenplaatjes. Ze eten miniscule waterinsecten, kleine zoetwatergarnalen, muggenlarvwen en visbroed. Over de verspreiding van de zoetwaternaald is zeer weinig bekend.

Gevlekte kogelvis, Checkered puffer, Sphoeroides testudineus
Gevlekte kogelvisCheckered puffer

 


 

Deze kogelvis komt voor langs de kusten van de Guyana’s, waar je de jonge kogelvisjes ziet wanneer ze in het ondiepe brakke water langs de kant zemmen. Het lichaam van de kogelvis is in de lengte ovaal en in dwarsdoorsnede rond. Opmerkelijk is dat ze hun lichaam kunnen opblazen. De huid voelt stevig en leerachtig aan. Tussen de stenen blijven er veel kleine poeltjes water staan, waarin we deze koffervissen aantreffen. Deze poelen worden ook bewoond door jonge vieroogvissen en door zeeanemonen. Volwassen gevlekte kogelvissen kunnen wel 25 cm lang worden.

Guyana-rivierdolfijn, profosu, Sotalia guianensis
Guyana rivier dolfijnSurinaamse dolfijn

 

Hoewel geen vis, doch een zoogdier, is de Guyana-rivierdolfijn toch opgenomen vanwege zijn habitat.

De profosu is een relatief kleine dolfijn, waarvan de lengte varieert van 90 cm tot 1,80 meter. De ronde rug is donkergrijs of heel donkerbruin tot bijna zwart. De kop is slank met een snavelachtige bek. De buikzijde is wit, roze of grijsachtig. Het gewicht varieert van 30 tot 80 kilo. Zij leven in groepen van zo’n 10 dieren in het brakke water van de riviermondingen. Ze zijn vooral in de ochtenduren en in de late namiddag actief. Het is een prachtig gezicht om ze In de Suriname-rivier door de golven te zien rollen en duiken terwijl ze de lucht snuivend uitblazen. Hun voedsel bestaat uit vis en garnalen.

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 


 


 

 

        

 

©2014 www.suriname123.com ( ALLE TEXTEN EN FOTO'S OP DEZ WEBSITE WORDEN BESCHERMD DOOR DE COPYRIGHT WET EN MOGEN UITSLUITEND WORDEN GEBRUIKT BIJ TOESTEMMING VAN SURINAME123.COM)